| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/2012 Rady Gminy w Połajewie

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy w Połajewie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące terminy i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe:

1. Do 31 stycznia - za I kwartał,

2. Do 30 kwietnia - za II kwartał,

3. Do 31 lipca - za III kwartał,

4. Do 31 października - za IV kwartał.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Połajewo, albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Połajewo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Połajewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klewenhagen


Uzasadnienie

do uchwały nr XIV/101/2012 Rady Gminy w Połajewie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Akt ten w szczególności reguluje dokładny termin i częstotliwość oraz dostępne metody wnoszenia opłat.

W celu zmniejszenia ilości wpłat ustalono kwartalną częstotliwość wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Terminy wpłat nie kolidują z wpłatami podatku od nieruchomości.

Powyższa uchwała jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, stąd jej podjęcie jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klewenhagen

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »