| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 9 listopada 2012r.

o określeniu wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 5,5twłącznie: 732,00zł .

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5t do 9t włącznie: 864,00 zł .

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9t do mniej niż 12t: 1008,00 zł .

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t (czyli od 12t włącznie), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t do 8t włącznie: 732,00 zł .

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8t i poniżej 12t: 1 044,00 zł .

7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t do mniej niż 12t, z wyjątkiem związan ych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 276,00 zł .

9. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. od autobusów do mniej niż 30 miejsc do siedzenia: 516,00 zł .

11. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia: 1 080,00 zł .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem od 1 stycznia 2013r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »