| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/90/2012 Rady Miasta Obrzycko

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( M. P. z 2012 r., poz. 587 ), Rada Miasta Obrzycko uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej orazod budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchniużytkowej - 21,40 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresieobrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej - 10,65 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,63 zł

e) pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowejw tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowejdziałalności pożytku publicznego przez organizacje pożytkupublicznego - 7,55 zł

2. od budowli - 2% wartości

3. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,85 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lubelektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,51 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnejstatutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni - 0,41 zł

§ 2. Podatek jest płatny na konto Urzędu Miasta Obrzycko w Banku Spółdzielczym Wronki O/Obrzycko Nr 24 8961 1012 0010 0100 1023 0002

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby:

- działalności kulturalnej,

- sportu i rekreacji,

- ochrony przeciwpożarowej,

- zbiorowego zaopatrywania miasta w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/43/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »