| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/153/12 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 19 listopada 2012r.

w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz 1591 ze zm.) oraz art.6k oraz art.6j ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. z 2012 r poz.391) - Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1. W przypadku nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 35 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 25 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie Miasta i Gminy Kłecko powstających na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniki Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko Mieczysław Szczepński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »