reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Gminy Piaski

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z póź. zmianami ) RADA GMINY PIASKI uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 716,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1146,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1362,00 zł

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; - 1892,00 zł

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 356,00 zł

4) od autobusów, w zależności od liczby miejsc siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1888,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2388,00 zł

§ 2. 1. Stawki podatku od środków transportowych - od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Stawki podatku od środków transportowych - od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Stawki podatku od środków transportowych -od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Irena Różalska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/143/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV 143 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/143/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV 143 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/143/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV 143 2012

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama