reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/82/2012 Rady Miejskiej w Sierakowie

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Sieraków na jednomandatowe okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. [1] ) ) i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. [2] ) ) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm. [3] ) ) Rada Miejska w Sierakowie na wniosek Burmistrza Gminy Sieraków uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Sieraków na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Poznaniu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/293/2002 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia
11 lipca 2002 r., w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Przemysław Góźdź


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/82/2012
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 października 2012 r.

Numer okręgu
wyborczegoGranice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

ul. Błogosławionego Narcyza Putza
ul. Cmentarna
ul. Daszyńskiego
ul. Kowalska
ul. Ogrodowa
ul. Os. Daszyńskiego od nr 1-24 i od nr 64-77
ul. Kopalniana

1

2

ul. Gwardii Ludowej
ul. Hanki Sawickiej
ul. Janka Krasickiego
ul. Wojska Polskiego
ul. Związku Walki Młodych

1

3

ul. Armii Krajowej
ul. XXV - lecia PRL
ul. Gen. Świerczewskiego
ul. Os. Daszyńskiego od nr 25-63a
ul. Okręg Międzychodzki
ul. Osiedle Tęczowe
ul. Os. Gen. Władysława Sikorskiego
ul. 8 Maja 1945

1

4

ul. Bolesława Chrobrego
ul. 8 Stycznia od nr 5-37 A
ul. Portowa
ul. Skryta
ul. Spokojna
ul. Sokoła

1


5

ul. Brzozowa
ul. Dębowa
ul. Antoniego Jarochowskiego
ul. Kasztanowa
ul. Klonowa
ul. Leśna
ul. Lichwińska
ul. Okręg Wieleński
ul. Polna
ul. Św. Franciszka
ul. Świętego Huberta
ul. Wiśniowa
ul. Wierzbowa
ul. Winnica

1


6

ul. Gajowa
ul. 8-Stycznia od nr 1-4
ul. Parkowa
ul. Plac Powstańców Wielkopolskich
ul. Rybacka
ul. Wilcza
ul. Wieleńska

1
7

ul. Bohaterów
ul. Dworcowa od nr 1-21
ul. Poznańska
ul. Bociania
ul. Buczyna
ul. Jaskółcza
ul. Kukułcza
ul. Łabędzia
ul. Orla
ul. Plażowa
ul. Słowicza
ul. Sowia
ul. Wjazdowa
ul. Żurawia

1

8

ul. Dworcowa od nr 22-39

1

9

ul. Dworcowa od nr 40-41
ul. Wroniecka
ul. Szarych Szeregów
ul. Towarowa

1

10

ul. Opalińskich
ul. Przedszkolna
ul. Stadnina
ul. Zacisze
ul. Zamkowa

1

11

Granice okręgu stanowią następujące sołectwa:
Chalin
Góra
Ławica
Przemyśl:
Śrem-wieś

1


12

Granice okręgu stanowią następujące sołectwa:
Grobia
Lutomek

1

13

Granice okręgu stanowią następujące sołectwa:
Bucharzewo:
Jeleniec - osada leśna
Jeziorno - osada leśna
Lichwin - leśniczówka i osada leśna
ępowo:
Kobylarnia
Kłosowice
Marianowo:
Błota - leśniczówka
Borowy Młyn - leśniczówka
Czapliniec - leśniczówka i osada leśna
Dębowiec - osada leśna
Gospódka - leśniczówka
Kukułka - leśniczówka
Pławiska - leśniczówka
Tuchola

1

14

Granice okręgu stanowią następujące sołectwa:
Izdebno
Jabłonowo
Kaczlin

1

15Granice okręgu stanowią następujące sołectwa:
Lutom

1

UWAGA

Na ustalenie Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie podziału Gminy Sieraków na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego
w Poznaniu w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/82//2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sieraków na jednomandatowe okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów.

W związku z obowiązkiem dokonania podziału gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) podzielono Gminę Sieraków na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Przy dokonywaniu podziału sprawdzono, czy ustalona przez wojewodę liczba radnych wybieranych do Rady Miejskiej jest zgodna z art., 17 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z późn. zm.)

Podziału gminy na okręgi jednomandatowe dokonano wg jednolitej normy przedstawicielstwa (obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy - 8778 przez liczbę wybieranych radnych 15 ), która wynosi 585,2.

Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych zostały określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Burmistrz Gminy


Witold Maciołek


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.588; Nr 149, poz. 889; Nr 147, poz. 881.

[2] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.134; Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 889; Nr 147, poz. 881; Nr 171, poz. 1016; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849.

[3] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama