reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/217/2012 Rady Gminy Blizanów

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ ; art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm./;obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 08 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. /M.P. z 2012r. poz.743 / oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. / M.P. z 2012r. poz. 587/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Blizanów na 2013 rok

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 557zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 790zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 932zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie 984zł

b) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.238zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12, ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie 984zł

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 1.238zł

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.238zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.840zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy szkolne wykorzystywane do dowozu dzieci do szkół.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Blizanów


Jan Wojtyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/217/2012
Rady Gminy Blizanów
z dnia 8 listopada 2012 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa ( w złotych)

Stawka podatkowa (w złotych)

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

984,-

984,-

13

14

1050,-

1113,-

14

15

1113,-

1238,-

15

1238,-

1539,-

Trzy osie

12

17

984,-

1113,-

17

19

1113,-

1238,-

19

21

1238,-

1342,-

21

23

1342,-

1477,-

23

25

1477,-

1940,-

25

1591,-

1940,-

Cztery osie i więcej

12

25

984,-

984,-

25

27

1238,-

1342,-

27

29

1706,-

2309,-

29

31

2309,-

3006,-

31

2454,-

3006,-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/217/2012
Rady Gminy Blizanów
z dnia 8 listopada 2012 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciagnik siodłowy + naczepa. Ciągnik balastowy + naczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych

nie mniej niż

mniej niż

os jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa (w złotych)

Stawka podatkowa ( w złotych)

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1102,-

1238,-

18

25

1602,-

1716,-

25

31

1841,-

2090,-

31

1976,-

2382,-

Trzy osie i wiecej

12

40

2090,-

2174,-

40

2704,-

3068,-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/217/2012
Rady Gminy Blizanów
z dnia 8 listopada 2012 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa (w złotych)

Stawka podatkowa (w złotych)

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

224,-

224,-

18

25

260,-

400,-

25

400,-

707,-

Dwie osie

12

28

354,-

390,-

28

33

759,-

1040,-

33

38

1040,-

1602,-

38

1487,-

2090,-

Trzy osie i wiecej

12

38

1238,-

1238,-

38

1342,-

1602,-

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama