reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/353/12 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Gostyń wynoszą:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 708,00 zł,

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 852,00 zł,

- powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 984,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1998 roku

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 756,00 zł,

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 888,00 zł,

- powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton, 1.032,00 zł.

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton posiadającego certyfikat poświadczający tzw. normy Euro

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 672,00 zł,

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 780,00 zł,

- powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 936,00 zł.

4. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 588,00 zł,

- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 756,00 zł,

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 976,00 zł.

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1998 roku

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 612,00 zł,

- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 792,00 zł,

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.008,00 zł.

7. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton posiadającego certyfikat poświadczający tzw. normy Euro

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 552,00 zł,

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 732,00 zł,

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 912,00 zł.

8. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 324,00 zł.

10. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1998 r. 336,00 zł.

11. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc 900,00 zł,

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.140,00 zł.

13. Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1998 r.- w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc 936,00 zł,

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/179/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Woźniakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/353/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 listopada 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1.284

1.380

15

1.320

1.488

Trzy osie

12

17

1.188

1.320

17

19

1.452

1.644

19

21

1.800

1.848

21

23

2.004

2.064

23

25

2.232

2.280

25

2.436

2.556

Cztery osie i więcej

12

25

1.956

2.160

25

27

2.160

2.388

27

29

2.364

2.592

29

31

2.580

2.784

31

2.688

2.892


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/353/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 listopada 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.164

1.692

18

25

1.512

2.124

25

31

1.620

2.256

31

1.668

2.280

Trzy osie

12

40

1.908

2.136

40

2.016

2.856


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/353/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 listopada 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

324

516

18

492

924

Dwie osie

12

33

900

1.356

33

38

1.032

1.524

38

1.356

1.992

Trzy osie

12

38

984

1.344

38

1.116

1.512


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/353/12

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Art.10. ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) przewiduje, iż rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie dolnych ani górnych granic stawek kwotowych obwieszczanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Biorąc pod uwagę fakt, że stawki maksymalne od 2009 roku wzrosły o 10,8 % a wzrost stawek obowiązujących na terenie gminy Gostyń wyniósł 2,1 %, Burmistrz proponuje podwyższenie stawek podatku od środków transportowych o 4 %, w odniesieniu do 2012 roku, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wpływy do budżetu na 2012 rok zwiększą się o 41.148 zł. Uchwalenie proponowanych stawek podatku od środków transportowych w stosunku do stawek maksymalnych skutkuje obniżeniem wpływu do budżetu o kwotę 768.331 zł (42,3 %).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama