| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XXV/226/2012 Rady Gminy Czarnków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie : zmiany do uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat oraz określenia inkasentów i ich wysokości wynagrodzenia, zmienionej uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXI/191/2012 z dnia 31 lipca 2012r

Na podstawie art. 28 §4 i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z póź. zm. w Dz. U z 2005r Nr 86, poz. 732; Nr 85, poz. 727; Nr 143 poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590; Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 105 poz. 721; Nr 120, poz. 818; Nr 195 poz. 1414; Nr 225 poz. 1671; Nr 112, poz.769; Nr 192, poz. 1378; z 2008r. Nr 118 poz. 745, Nr 141 poz. 888, Nr 209 poz.1316, Nr 209 poz. 1320, Nr 209 poz. 1318, z 2009r. Nr 18 poz.9, Nr 44 poz.362, Nr 57 poz.466, z 2008r. Nr 180 poz.1109, z 2009r. Nr 166 poz. 1317, Nr 168 poz.1323, Nr 213 poz. 1352, 1676, z 2010r. Nr 57 poz. 355, Nr 40 poz. 230, nr 127 poz. 858, Nr 142 poz. 961, Nr 197 poz.1306, z 2009r. Nr 157 poz. 1241, Nr 131 poz. 1075, z 2010r. Nr 182 poz.1228, z 2011r. Nr 34 poz.173, Nr 106, poz.622, Nr 134 poz.781, Nr 171 poz.1016, Nr 199 poz.1175, Nr 75 poz. 398, Nr 232 poz.1378, Nr 234 poz. 1391, Nr 186 poz. 1100, Nr 291 poz.1707, z 2012r. Nr 362.), oraz art.6 ust.12, art.19 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm. w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620,Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475, z 2009r. Nr 215 poz.1674, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016, Nr 232, poz.1378.), oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póź. zm. w Dz. U. z 2006 Nr 143 poz. 1199, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007r. Nr 109 poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009r. Nr 56 poz. 458, z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z póź. zm. w Dz. U. z 2002r. Nr 216 poz. 1826, z 2005r. Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484 , Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 249 poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008r. Nr 116, poz. 730z 2009r. Nr 56 poz.458, z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475.) Rada Gminy Czarnków uchwala co następuje

§ 1. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały IX/77/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2011 roku, zmienionym załącznikiem Nr 1 do uchwały XXI/191/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do inkasa poczynając od roku podatkowego 2013.

Załącznik do Uchwały Nr Nr XXV/226/2012
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zalaczniknr1XXV2262012

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Mietlicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »