reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/146/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 j ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czerniejewo, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2 lub § 3.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXV/146/12

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 listopada 2012r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami zobowiązała radę gminy do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Zgodnie z art. 6 j ust. 1 cytowanej ustawy w przypadku nieruchomości, o których mowa w art.6c ust.1 tejże ustawy (tj. nieruchomości w stosunku do których gmina jest zobowiązana do zorganizowana odbierania odpadów komunalnych) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn :

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo

2) ilości zużytej wody na danej nieruchomości albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

- i stawki opłaty ustalonej na podstawie art.6k ust.1.

Zgodnie z art.6 j ust. 2 rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości zamieszkałych przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki przedmiotowej opłaty ( art. 6 j ust. 1 pkt 1).

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu) w oparciu o dostępne dane, wykonane analizy i prognozy wymienionych wielkości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić niższe stawki, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W uchwale uwzględniono wymogi ustawowe, proponując obniżenie stawki opłaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 21.11.2012r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama