reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/153/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm. ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( MP. poz. 587) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku ( MP. poz. 743) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 750 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 850 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 950 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie dwóch osi:

- od 12 ton a poniżej 14 ton - 1000 zł

- od 14 ton i więcej - 1.250 zł

b) o liczbie trzech osi:

- od 12 ton i więcej - 1.350 zł

c) o liczbie czterech osi i więcej:

- od 12 ton a poniżej 29 ton - 1.450 zł

- od 29 ton i więcej - 2.150 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie dwóch osi:

- od 12 ton a poniżej 14 ton - 1000 zł

- od 14 ton a poniżej 15 ton - 1250 zł

- od 15 ton i więcej - 1.550 zł

b) o liczbie trzech osi:

- od 12 ton a poniżej 23 ton - 1.350 zł

- od 23 ton i więcej - 1.950 zł

c) o liczbie czterech osi i więcej:

- od 12 ton a poniżej 27 ton - 1.350 zł

- od 27 ton a poniżej 29 ton - 2.050 zł

- od 29 ton i więcej - 2.650 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 ton a poniżej 12 ton - 1.150 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie dwóch osi:

- od 12 ton i więcej - 1.750 zł

b) o liczbie trzech osi:

- od 12 ton a poniżej 40 ton - 1.650 zł

- od 40 ton i więcej - 2.050 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie dwóch osi:

- od 12 ton a poniżej 31 ton - 1.650 zł

- od 31 ton i więcej - 1.894,94 zł

b) o liczbie trzech osi:

- od 12 ton a poniżej 40 ton - 2.050 zł

- od 40 ton i więcej - 2.660 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 650 zł

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie jednej osi:

- od 12 ton i więcej - 750 zł

b) o liczbie dwóch osi:

- od 12 ton a poniżej 33 ton - 950 zł

- od 33 ton a poniżej 38 ton - 1.200 zł

- od 38 ton i więcej - 1.500 zł

c) o liczbie trzech osi:

- od 12 ton a poniżej 38 ton - 1050 zł

- od 38 ton i więcej - 1.250 zł

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie jednej osi:

- od 12 ton a poniżej 25 ton - 750 zł

- od 25 ton i więcej - 950 zł

b) o liczbie dwóch osi:

- od 12 ton a poniżej 28 ton - 750 zł

- od 28 ton a poniżej 33 ton - 1.250 zł

- od 33 ton a poniżej 38 ton - 1.650 zł

- od 38 ton i więcej - 2.050 zł

c) liczbie trzech osi:

- od 12 ton a poniżej 38 ton - 1.350 zł

- od 38 ton i więcej - 1.650 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.820,96 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.302,20 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Traci moc UCHWAŁA Nr XII / 82 /11 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/ 153/12

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Proponuję się pozostawienie dotychczasowych stawek podatku od środków transportowych z wyjątkiem jednej pozycji dotyczącej ciągnika siodłowego.

Proponowany projekt uchwały dotyczący stawek uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 21 listopada 2012 r, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama