reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Szczytniki

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2013 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 1 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na 2013 rok wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,89 zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Budynki, budowle i grunty wykorzystywane w celu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Budynki, budowle i grunty wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług celem zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania
i oczyszczania ścieków z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Budynki, budowle i grunty wykorzystywane w celu działalności kulturalnej i pomocy społecznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. . W ykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do naliczania podatków w 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Kupaj


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/ 143 /2012

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 23 listopada 2012 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki na 2013 rok

W Monitorze Polskim z dnia 14 sierpnia 2012 roku poz. 587 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku. Górne granice stawek kwotowych wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 4 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r.

Wobec powyższego uchwala się stawki na 2013 rok wyższe o 4 % w stosunku do stawek podatku od nieruchomości uchwalonych przez Radę Gminy na 2012 rok.

Przewodniczący Rady


Andrzej Kupaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama