reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/XX/12 Rady Gminy Brzeziny

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie: uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. , Nr 95 , poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,79 zł od 1m 2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,37 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł od 1m 2 powierzchni

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,64 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,38 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,56 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych:

- budynki gospodarcze - 4,02 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

- budynki letniskowe określone w pozwoleniu na budowę, za wyjątkiem zajętych na potrzeby mieszkalne - 7,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,99 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr 78/XI/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny


Karol Bakacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama