reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII / 312 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie gminy Kórnik stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 691,00 zł;

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.152,00 zł;

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.384,00 zł;

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.614,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 691,00 zł.

6. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 1.153,00 zł;

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.901,00 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/452/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych, uchwała Nr XLVI/467/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych oraz uchwała Nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maciej Marciniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 312 / 2012
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

312-zal1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII / 312 / 2012
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

312-zal2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII / 312 / 2012
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

312-zal3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama