reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/181/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w roku 2013 i określenia wzoru formularzy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 2) ), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M. P. z 2012 r. poz. 787) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. Rada Miasta i Gminy Szamocin, uchwala co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. obniża się z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 63 zł za 1 dt.

§ 2. Określa się wzory formularzy:

1) DR - 1 Deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 1do uchwały,

2) IR -1 Informacje o gruntach - załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.2006 r. Nr 191 poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 Nr 109, poz. 747 , z 2008 Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/181/12
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DR1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/181/12
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

IR1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama