reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Białośliwie

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567/ art. 18 a i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232 poz. 1378/ Rada Gminy Białośliwie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Białośliwie opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 37,00 zł rocznie od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek zapłaty.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

1. Na inkasenta wyznacza się, na terenie sołectw:

a) Białośliwie - Pana Konrada Adamczewskiego,

b) Tomaszewo - Pana Ryszarda Kwiecińskiego,

c) Pobórka Mała - Pana Czesława Tadych,

d) Dębówko Stare - Pana Jacka Jankowskiego,

e) Dębówko Nowe - Panią Wiesławę Wróż,

f) Nieżychowo - Panią Krystynę Brągiel

g) Dworzakowo - Panią Bernadetę Sobieraj,

h) Krostkowo - Pana Jana Pikulik,

i) Pobórka Wielka - Pana Ludwika Zdrenkę

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

2. Terminem płatności dla inkasentów opłaty od posiadania psów jest dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata opłaty powinna nastąpić.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 358, poz. 6326/.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 2013

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Eugenia Kozłowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama