| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/122/12 Rady Gminy Rychtal

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), oraz art.5, ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 02.08.2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2012r. poz. 587) Rada Gminy Rychtal uchwala , co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości :

1) od gruntów :

a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł.

b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, 4,51 zł.

c) od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,43 zł.

2) od budynków lub ich części :

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,70 zł.

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,00 zł.

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł.

d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł.

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,50 zł.

3) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 .

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XI/53/2011 Rady Gminy RYCHTAL z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała XXI /117/ 2012 Rady Gminy Rychtal z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RYCHTAL.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku .

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Bakalarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »