| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/496/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 8, art. 40, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, który stanowi załącznik do uchwały.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska pierwszą deklarację wg określonego wzoru w terminie do dnia 29 marca 2013 r. a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstawanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Mieloch


deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zalacznik1.pdf

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/496/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2012 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6n ust. 1 ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W załączeniu wzór deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Deklaracja zawiera wszystkie ustawowe elementy określone w art. 6n ust. 1..

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »