| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz.951) Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzałkowo:

1) za I kwartał - do 15 marca danego roku kalendarzowego,

2) za II kwartał - do 15 maja danego roku kalendarzowego,

3) za III kwartał - do 15 września danego roku kalendarzowego,

4) za IV kwartał - do 15 listopada danego roku kalendarzowego.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013 upływa z dniem 15 września 2013r.

§ 2. Ustala się częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 razy w roku.

§ 3. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Strzałkowie lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Strzałkowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/186/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951) - Rada Gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest ustalić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W/w uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Ustala się częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 razy w roku.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »