reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/239/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja, której wzór określa załącznik do niniejszej uchwały przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ostrów Wielkopolski, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 6 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, nie później jednak niż do dnia 28 lutego
2013 r.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, którego siedziba mieści się w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/239/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych.


Uzasadnienie

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391) gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Ostrów Wielkopolski powinna przyjąć uchwałę o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości. Deklaracja niniejsza stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama