reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałej, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 pkt. 1 lub pkt. 2.

§ 2. 1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny wynosi 9,00 zł (dziewięć złotych) miesięcznie na mieszkańca.

2) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób nieselektywny wynosi 14,00 zł (czternaście złotych) miesięcznie na mieszkańca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.


Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012roku, poz. 391 z późn. zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy, metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Ma ona do wyboru następujące metody:
1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo
4) od gospodarstwa domowego.
Metoda naliczania opłaty według ilości mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa społecznie. Wydaje się ona oczywista, ponieważ każdy człowiek produkuje odpady komunalne. Wobec powyższego w projekcie przedmiotowej uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny. Wobec powyższego, przyjęta w niniejszej uchwale metoda zależna od liczby mieszkańców nieruchomości jest najbardziej uzasadniona ze względu na zbliżony wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na mieszkańca. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.

sporządziły: B. Jaszkiewicz, , H. Jaskólska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama