| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/182/2012 Rady Gminy Przygodzice

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną od właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych w pojemnikach i workach, których pojemność jest określona w rozdziale III Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice,

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Przygodzice, harmonogramu wywozu oraz umowy podpisanej z przedsiębiorcą wybranym w wyniku przetargu.

2. Właściciel nieruchomości może bezpłatnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) szkło,

3) opakowania wielomateriałowe,

4) tworzywo sztuczne typu PET,

5) odpady ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

6) metal,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) odpady zielone,

14) zużyte opony,

15) odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00 oraz w soboty od 9.00 do 16.00. Adres punktu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Przygodzice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przygodzice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.


Uzasadnienie

Art.6r. ust. 3 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »