reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Lisków

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

a) do ostatniego dnia miesiąca lutego, za miesiące styczeń i luty,

b) do ostatniego dnia miesiąca kwietnia, za miesiące marzec i kwiecień,

c) do ostatniego dnia miesiąca czerwca, za miesiące maj i czerwiec,

d) do ostatniego dnia miesiąca sierpnia, za miesiące lipiec i sierpień,

e) do ostatniego dnia miesiąca października, za miesiące wrzesień i październik,

f) do ostatniego dnia miesiąca grudnia, za miesiące listopad i grudzień.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna Uchwała Rady Gminy Lisków.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 31 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Liskowie albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Lisków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXII/162/2012
Rady Gminy Lisków
z dnia 28.12.2012 r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy ma obowiązek określić w drodze uchwałystanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę warunki miejscowe termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustala się w następujący sposób:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

a) do ostatniego dnia miesiąca lutego, za miesiące styczeń i luty,

b) do ostatniego dnia miesiąca kwietnia, za miesiące marzec i kwiecień,

c) do ostatniego dnia miesiąca czerwca, za miesiące maj i czerwiec,

d) do ostatniego dnia miesiąca sierpnia, za miesiące lipiec i sierpień,

e) do ostatniego dnia miesiąca października, za miesiące wrzesień i październik,

f) do ostatniego dnia miesiąca grudnia, za miesiące listopad i grudzień.

Opłatę, o której mowa w § 1uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Liskowie albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Lisków .

Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 31 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Powyższe ustalono w celu zapewnienia płynności budżetu Gminy Lisków. Ponadto opłaty wnoszone co dwa miesiące nie będą pokrywać się z płatnościami za podatek i z płatnościami za wodę i ścieki, gdyż te płacone są co kwartał, i tym samym nie będą nadto obciążać mieszkańców Gminy Lisków.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama