reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/166/12 Rady Gminy Żelazków

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt.1, w związku z art. 6i pkt. 1 i art.6j ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość i stawki opłaty.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 11 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Obniża się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości:

a) 7,30 zł od mieszkańca , jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

b) 6,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz w przypadku dodatkowo złożenia deklaracji o kompostowaniu odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/166/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2012 r
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz wysokości stawki tej opłaty


Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z poźn. zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Żelazków zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z poźn. zm.) podejmuje uchwałę o opłacie za gospodarowanie odpadami określa metodę jej ustalania tj. stawka opłaty uzależniona jest od liczby mieszkańców danej nieruchomości na której powstają odpady. W uchwale tej też przewidziana jest niższa stawka opłaty za odbieranie odpadów posegregowanych oraz kompostowanych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama