reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2

1. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust. 1 zwracają poniesione koszty za usługi opiekuńcze w części lub całości zgodnie z zasadami zawartymi w tabelach stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Koszt godziny usługi opiekuńczej zmienia się corocznie, zgodnie z uchwalonym Budżetem Miasta Leszna na dany rok w części dotyczącej działu opieki społecznej.

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie lub osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub wniosek członka rodziny, można odstąpić od żądania zwrotu poniesionych kosztów w części lub całości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIV/245/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 177 poz. 3886 z 2004 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/362/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 r.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA PODOPIECZNYCH GOSPODARUJĄCYCH SAMOTNIE

Dochód netto na osobę

Wysokość odpłatności

% dochodu kwalifikowanego - art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

%

1

2

do 100 %

bezpłatnie

ponad 100 % - 140 %

5 %

ponad 140 % - 160 %

10 %

ponad 160 % - 180 %

15 %

ponad 180 % - 200 %

20 %

ponad 200 % - 220 %

25 %

ponad 220 % - 240 %

30 %

ponad 240 % - 260 %

40 %

ponad 260 % - 280 %

50 %

ponad 280 % - 300 %

60 %

ponad 300 % - 320 %

70 %

ponad 320 % - 340 %

80 %

ponad 340 % - 360 %

90 %

powyżej 360 %

100 %


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/362/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 r.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA

PODOPIECZNYCH W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCH

Dochód netto na osobę

Wysokość odpłatności

% dochodu kwalifikowanego - art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

%

1

2

do 100 %

bezpłatnie

ponad 100 % - 140 %

5 %

ponad 140 % - 160 %

10 %

ponad 160 % - 180 %

15 %

ponad 180 % - 200 %

20 %

ponad 200 % - 220 %

25 %

ponad 220 % - 240 %

30 %

ponad 240 % - 260 %

40 %

ponad 260 % - 280 %

50 %

ponad 280 % - 300 %

60 %

ponad 300 % - 320 %

70 %

ponad 320 % - 340 %

80 %

ponad 340 % - 360 %

90 %

powyżej 360 %

100 %


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

W związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z 2012 r. poz. 323), zmianie uległy kryteria dochodowe dla osób samotnie gospodarujących i dla osób w rodzinie. Dla osób samotnie gospodarujących jest kwota 542zł., a dla osób w rodzinie wynosi 456 zł. W związku z tym w zaproponowanych tabelach progi procentowe dla podopiecznych gospodarujących samotnie i dla tych osób zostały podwyższone w celu utrzymania korzystnych dla podopiecznych stawek. Koszt 1godziny usług opiekuńczych corocznie ulega zmianie, w zależności od uchwalonego Budżetu Miasta Leszna na dany rok, w części dotyczącej działu opieki społecznej rozdziału - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę miasta Leszna.

Wobec powyższego istnieje konieczność wywołania niniejszej uchwały.

Opracowano:

MOPR Leszno

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama