| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/248/2012 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Wągrowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 849) oraz art. 12 § 2, 3, 11 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016 z 2012 r. poz. 849) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Wągrowiec na 7 stałych obwodów głosowania.

§ 2. Granice i numery poszczególnych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Pile.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Nogalski


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/248/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gmin na okręgi wyborcze zobowiązana jest na wniosek Wójta do dokonania podziału gmin na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zatem podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Wójt


Przemysław Majchrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »