reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/246/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Miasta i Gminy Margonin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm), Rada Miasta i Gminy Margonin uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta i Gminy Margonin, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1 - 3;

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa § 1 ust. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł.

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6,00 zł.

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 9,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,80zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez cały dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) Poza obszarem zabudowanym - 16,00 zł.

2) W obszarze zabudowanym - 30,00 zł.

3) Na drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00 zł.

4) Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % określonych w pkt. 1, 2 i 3

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokości rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w § 1 ust. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) Pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

- poza terenem zabudowanym - 0,50zł.

- w terenie zabudowanym - 0,50zł.

2) Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50zł.

3) Pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) - 0,25zł/1m2/dobę

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłat w wysokości:

1) za 1m2 powierzchni reklamy - 0,50zł.

3. Za każdy dzień umieszczenia reklamy na terenach gminnych przyległych do dróg ustala się stawkę opłat w wysokości:

1) za 1m2 powierzchni reklamy - 0,50zł.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/185/2004 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie miasta i gminy Margonin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama