reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Sośnie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sośnie i ich zagospodarowania

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. 1. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach, których pojemność jest określona w Rozdziale V Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie;

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z zapisami Rozdziału VI Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie, harmonogramem oraz umową podpisaną z przedsiębiorcą wybranym w wyniku przetargu.

§ 3. 1. Na terenie Gminy Sośnie ustanawia się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujący się na terenie Oczyszczalni Ścieków, przy ul. Jerzego Lanca 50 w Sośniach.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi w każdą środę tygodnia, w godzinach od 9.00 do 13.00, z wykluczeniem dni świątecznych.

1) W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, wielkiegabaryty, odpady zielone, zużyte opony oraz odpady remontowo-budowlane.

2) W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą również od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady obejmujące: papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne typu PET oraz metale, w przypadku braku możliwości wystawienia ich przez właścicieli nieruchomości w terminie zgodnym z harmonogramem wywozu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.


Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), które weszły w życie 1 stycznia 2012 roku gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z art. 6r ust. 3 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Niniejsza uchwała jest zgodna z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama