| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Gminy Dominowo

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Dominowo w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Dominowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

2. Godziny realizacji zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 określa statut przedszkola.

3. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę opłacie podlegają realizowane poza bezpłatnym czasem określonym w § 1 ust. 1 świadczenia, które obejmują:

1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijania zdolności twórczych,

d) wspierania indywidualnych zainteresowań;

2) realizowanie zajęć w ramach programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych;

3) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;

4) zapewnianie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu podczas realizacji zajęć:

a) terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów,

b) dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców

4. Za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola określonych w § 1 ust. 3 ustala się opłatę w wysokości 100% stawki godzinowej, wyliczanej na podstawie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, przewidzianych w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy.

5. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

6. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 4 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

W związku z zapadłym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia

7 listopada 2012 r. stwierdzającym nieważność uchwały Nr V/17/2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie Gminy Dominowo, zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały, uwzględniającej podniesione zastrzeżenia WSA do wcześniej obowiązującej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »