reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/209/2012 Rady Gminy Koźminek

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenia tych stawek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach celem ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - czyli liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Koźminek jako jeden z czynników iloczynu decydującego o ustaleniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 10,00 złotych miesięcznie od mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,00 złotych miesięcznie od mieszkańca.

4. Stawka wymieniona w pkt 3 ulega zmniejszeniu do kwoty 5,00 złotych w przypadku właścicieli nieruchomości dokonujących kompostowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/209/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenia tych stawek. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz niektórych innych ustaw . Art. 6k ust. 1 znowelizowanej ustawy stanowi, iż Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określone w treści art. 6j ust. 1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn: • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo • ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo • powierzchni lokalu mieszkalnego • oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy, odrębną uchwałą Rady Gminy. Za najwłaściwszą metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uznano iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki przedmiotowej uchwały. Dodatkowo Rada Gminy Koźminek określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawka ulega dalszemu zmniejszeniu jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny oraz dodatkowo prowadzona zbiórka odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika. Wobec powyższego podjecie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama