| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/158/2012 Rady Gminy Bralin

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 oraz 6k ust. 1 pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 roku Dz. U. poz. 391), Rada Gminy Bralin uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o odbieraniu, z dniem 1 lipca 2013 r., odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Bralin, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, która wynosi od :

a) pojemnika o pojemności 120 l - w wysokości 23 zł,

b) pojemnika o pojemności 240 l - w wysokości 45 zł,

c) pojemnika o pojemności 1100 l - w wysokości 225 zł,

d) pojemnika o pojemności powyżej 1100 l - w wysokości 1200 zł.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, która wynosi od :

a) pojemnika o pojemności 120 l - w wysokości 15 zł,

b) pojemnika o pojemności 240 l - w wysokości 30 zł,

c) pojemnika o pojemności 1100 l - w wysokości 150 zł,

d) pojemnika o pojemności powyżej 1100 l - w wysokości 800 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.


Uzasadnienie

Podstawą prawną podejmowanej uchwały jest ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897), która umożliwia Radzie Gminy Bralin podjecie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (są to np. warsztaty, sklepy, budynki użyteczności publicznej itp.). Objęcie obowiązkiem odbioru przez gminę odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych pozwoli na ujednolicenie i uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami poprzez objęcie nim wszystkich właścicieli nieruchomości zarówno tych, na których zamieszkują mieszkańcy (obowiązek nałożony na gminę z mocy prawa), jak również i tych na których nie zamieszkują a powstają odpady komunalne. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »