| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Lisków

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/171/2006 Rady Gminy Lisków z dnia 26.10.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków.

§ 4. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXII/160/2012
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do
Uchwały Nr XXII/160/2012
Rady Gminy Lisków
z dnia 28.12.2012 r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/160/2012

Rady Gminy Lisków

z dnia 28.12.2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy Lisków.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »