| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 17 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krobia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krobia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem : 1) § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a regulaminu, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., 2) § 10 ust. 3 pkt 1 regulaminu, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 2. Do czasu wejścia w życie § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 3 pkt 1 regulaminu, ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów: 1) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w przypadku odpadów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a regulaminu, 2) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w przypadku odpadów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 regulaminu."

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/251/2013
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do Uchwały Nr XXXI-251- 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »