| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 269/XXVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.), art. 6k ust.1 pkt 1 i 2 , ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.), Rada Miejska Gminy Ślesin
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 13,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności L 110-120 - w wysokości 18 zł,

b) o pojemności L 240 - w wysokości 33 zł,

c) o pojemności L 1100 - w wysokości 150 zł,

d) pojemnik KP-4 - w wysokości 250 zł,

e) pojemnik KP-7 - w wysokości 400 zł,

f) pojemnik KP-10 - w wysokości 550 zł,

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności L 110-120 - w wysokości 13 zł,

b) o pojemności L 240 - w wysokości 25 zł,

c) o pojemności L 1100 - w wysokości 110 zł,

d) pojemnik KP-4 - w wysokości 150 zł,

d) pojemnik KP-7 - w wysokości 250 zł,

e) pojemnik KP-10 - w wysokości 350 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący


Stanisław Chrzanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »