| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/182/13 Rady Gminy Turek

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego za miesiące: styczeń i luty

2) do dnia 15 kwietnia danego roku kalendarzowego za miesiące: marzec i kwiecień

3) do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego za miesiące: maj i czerwiec

4) do dnia 15 sierpnia danego roku kalendarzowego za miesiące: lipiec i sierpień

5) do dnia 15 października danego roku kalendarzowego za miesiące: wrzesień i październik

6) do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego za miesiące: listopad i grudzień z zastrzeżeniem § 3.

§ 2. Termin uiszczenia pierwszej opłaty o której mowa w §1 upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.
i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§ 3. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w zmienionej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Turek lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Edward Kończak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »