reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/205/2013 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej

Na podstawie art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 ze zmianami) w związku z art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/41/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 140, poz . 2220 ze zmianami) , wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie " 3. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku".

2. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Zainkasowane kwoty należy wpłacać niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Buk, nie później niż w terminie 5 dni po ustawowym terminie płatności."

3. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej ustala się w formie prowizji w wysokości 5% zainkasowanych przez inkasenta kwot".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Uchwały Nr XXIX/205/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej.

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ) rada gminy , rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa.

Podwyższenie prowizji spowodowane jest faktycznymi kosztami ponoszonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama