reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/191/2013 Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 214 pkt 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 107.835,- do kwoty - 42.273.163,-

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 95.400,- do kwoty - 39.041.728,-

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 12.435,- do kwoty - 3.231.435,-

2. w § 1 ust. 2 pkt 4) zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę - 1.600,- do kwoty - 229.925,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 6) zwiększa się dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę - 93.000,- do kwoty - 343.500,-

4. w § 1 ust 2 pkt 7) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę - 12.435,- do kwoty - 36.435,-

5. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5.000,- zgodnie z załącznikiem nr 20a".

6. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 107.835,- do kwoty - 40.171.866,-

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 80.363,- do kwoty - 38.048.323,-

- zwiększa się wydatki majątkowe - o kwotę - 27.472,- do kwoty - 2.123.543,-

7. w planie wydatkówfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami. Załącznik nr 5b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4a.

8. w § 2 ust 2 pkt 4) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę - 1.600,- do kwoty - 229.925,-

9. w § 2 ust 2 pkt 6) zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę - 93.000,- do kwoty - 343.500,-

10. w § 2 ust 2 pkt 7) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 12.435,- do kwoty 36.435,-

11. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu: "wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5.000,- zgodnie z załącznikiem nr 20b".

12. w § 2 ust. 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

13. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.885.464 zł , w tym:

- dotacje celowe - 1.775.464 zł ,

- dotacje podmiotowe - 110.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 11-13 oraz załącznikiem nr 19 i 21.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 964.704 zł , w tym:

- dotacje celowe - 76.000 zł,

- dotacje podmiotowe - 888.704 zł , zgodnie z załącznikami Nr 14-17.".

14. § 7 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 51.000 zł ,

2) celowe w wysokości 374.027 zł , z tego na:

a) nagrody dla uczniów 2.220 zł ,

b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w szkołach powiatowych - 297.465 ,

c) realizację zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu zlecanych poza otwartym konkursem ofert - 7.200 zł ,

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67.142 ,

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 93.600 zł.".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 8a, 8b, 10a, 10b, 18a, 18b, 19, 20a, 20b, 21 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Małgorzata Fertała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/191/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik14.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama