reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Powiatu Wolsztyńskiego

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 12 pkt 7, 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), w związku
z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 4,00 zł,

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie - 7,00 zł,

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych
i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1m2 - 4,00 zł.

3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1m2 - 3,00 zł.

§ 2. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 3. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 chodnika utwardzonego i nieutwardzonego, związanego
z wykonywaniem na nieruchomości przyległych prac remontowo - budowlanych ustala się stawkę opłat w wysokości - 1,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:

1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł,

2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.

2. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych:

1) poza obszarem zabudowanym - 1,50 zł,

2) w obszarze zabudowanym - 4,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 20,00 zł.

§ 5. Ustala się dzienną stawkę za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 1, § 3 i § 4:

1) za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 8,00 zł,

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie - 9,00 zł,

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.

2) za zajęcie 1m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 10,00 zł.

3) za zajęcie 1m2 pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) -
8,00 zł.

§ 6. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł,

2) za 1m2 powierzchni reklamy:

a) zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie,
w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,10 zł,

b) przy obiekcie lub na obiekcie dot. prowadzonej działalności gospodarczej - 0,50 zł,

c) świetlnej i podświetlanej - dot. prowadzonej działalności gospodarczej - 50,00 zł,

d) pozostałych - 2,00 zł.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/92/2004 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 kwietnia
2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 92 z dnia 18 czerwca 2004 r., poz. 1876 ze zm.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Zając

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama