reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/129/2013 Rady Gminy Chocz

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r., poz. 299) Rada Gminy Chocz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować zapleczem technicznym wykorzytywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska,

2) posiadać pojazdy asenizacyjne, które spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów ascenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 ze zm.),

3) posiadać możliwość mycia i odkażania pojazdów,

4) przekazywanie wójtowi danych wymaganych obowiązującymi przepisami w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników ma obowiązek wskazać stację zlewną, gdzie będą przekazywane nieczystości ciekłe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chocz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Jan Woldański


Uzasadnienie

W związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r poz.391 ze zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama