reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/209/2013 Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 567), oraz art. 96 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zm.; Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, 876, Nr 125 poz. 842 Dz. U. z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 579, poz.823, poz. 1544, poz. 1548) Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki na usługi inne niż opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 albo Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zwrot wydatków na świadczenia musi nastąpić w terminie do 30 miesięcy od przyznania pomocy.

2. O zakresie przyznanej pomocy, która podlega zwrotowi decyduje Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc, uwzględniając cel udzielonego świadczenia, sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby zobowiązanej.

§ 3. Zwrot wydatków na świadczenia następuje na rachunek bankowy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/114/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków na dożywianie ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 24 poz. 604) oraz uchwała Nr XXVII/135/2005 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/114/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków na dożywianie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 24, poz. 615).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/209/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/209/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Bohuszewicz

adwokat, od 2015 roku radca prawny. Radca prawny i Koordynator Obsługi Prawnej w jednym z łódzkich szpitali. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje też inne podmioty lecznicze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama