reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Lisków

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami) Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. W deklaracji stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości prostuje się błąd pisarski w punkcie F3 deklaracji, gdzie słowa "należy wypełnić tylko jedno pole 28 lub 29" zastępuje się słowami "należy wypełnić tylko jedno pole 25 lub 26" .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/182/2013

Rady Gminy Lisków

z dnia 28.03.2013


w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.


W Uchwale Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lisków wystąpił błąd pisarski w treści deklaracji stanowiącej załącznik do w/w uchwały, gdzie w punkcie F3 występuje pouczenie iż "należy wypełnić tylko jedno pole 28 lub 29" podczas gdy z treści w/w deklaracji wynika iż pouczenie to winno się odnosić do pól nr 25 lub 26. W związku z powyższym Rada Gminy Lisków prostuje pomyłkę pisarską.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama