reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.17.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 16 kwietnia 2013r.

wskazujące uchwała Nr XXVI/171/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kostrzyn została podjęta z naruszeniem prawa

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

wskazuję, że

uchwała Nr XXVI/171/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kostrzyn została podjęta z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.2.17.2013.3
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/171/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kostrzyn doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 1 marca 2013 roku.

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Katalog spraw w zakresie, których ustawodawca upoważnił radę gminy do określania szczegółowych zasad postępowania jest zamknięty. Takie rozwiązanie legislacyjne ma na celu uniknięcie dowolności w określaniu obowiązków właścicieli nieruchomości, gdy zważy się na zapis art. 10 ust. 2a tejże ustawy, który stanowi, że kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny.

Mając powyższe na względzie organ nadzoru wskazuje, że postanowienie § 2 ust. 2 uchwały, nie znajdują uzasadnienia w przepisach ww. ustawy.

Zawarty w powołanym zapisie Regulaminu obowiązek zapewnienia utrzymania w należytym stanie czystościowo-porządkowym placów zabaw oraz dokonywanie wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych minimum raz w roku wykracza poza treść przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednakże biorąc pod uwagę okoliczność, że w niniejszym Regulaminie brak rażących naruszeń prawa, powyżej wymieniony zapis § 2 ust. 2 organ nadzoru uznał za nieistotne naruszenie prawa

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski


Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama