| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I. 4131.1.262.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 23 kwietnia 2013r.

orzekające nieważność § 1 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

nieważność § 1 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku – ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I. 4131.1.262.2013.3
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 marca 2013 roku.

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje.

Na sesji w dniu 21 marca 2013 r. Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku.

W § 1 punkt 2, 3, i 4 uchwały rada postanowiła zdefiniować pojęcia zwierząt bezdomnych zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich.

Powyższe pojęcia ustawodawca zdefiniował w art. 4 pkt 16, 17 i 18 ustawy o ochronie zwierząt.

W ocenie organu nadzoru uchwała rady gminy wydana na podstawie upoważnienia ustawowego nie powinna powtarzać definicji ustawowych, oznaczałoby to bowiem wkroczenie w materię już uregulowaną aktem wyższego rzędu.

Wobec tego także wierne przytoczenie definicji ustawowej należy uznać za naruszenie prawa. W ocenie organu nadzoru istotnym naruszeniem prawa jest również definiowanie w uchwale rady gminy pojęć, które już zostały w sposób odmienny zdefiniowane w ustawie upoważniającej bądź w ustawie ściśle z nią powiązanej, jak to ma miejsce w odniesieniu do § 1 pkt 4 uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski


Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »