| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/588/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 4 kwietnia 2013r.

zmieniająca Statut Gminy Środa Wielkopolska

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej, u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/298/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Środa Wielkopolska dokonuje się następujących zmian:

1) W § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących";

2) Dodaje się w § 17 ust. 5 w brzmieniu:

5. Rada o liczbie Wiceprzewodniczących decyduje w odrębnej uchwale zgodnie z § 15 pkt 2 Statutu Gminy Środa Wielkopolska";

3) W § 26 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą zasad określonych w ust. 6";

4) W § 26 po ust. 5 dodaje się ustępy od 6 do 10 w brzmieniu:

Przekazywanie radnym, Burmistrzowi, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów na sesje i posiedzenia komisji rady obowiązuje drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub w formie papierowej na podstawie indywidualnego oświadczenia, za pomocą listu poleconego lub w inny skuteczny sposób.

7. Radny może używać własny sprzęt komputerowy na sesji i komisjach Rady Miejskiej.

8. Materiały dotyczące sesji Rady i posiedzeń komisji dostępne będą w BIP Urzędu Miejskiego.

9. Przekazanie materiałów, w formach o których mowa w ust. 6 w terminach ustalonych w § 26 ust. 4, ust. 5, uważa się za skutecznie doręczone.

10. Radnym na wskazane konto poczty elektronicznej przesyłane będą także inne informacje niż wymienione w ust 6. W przypadku przekazywania materiałów na podstawie złożonego oświadczenia osoby te zostaną poinformowane o możliwości ich odbioru w Biurze Rady.";

5) Dotychczasowe ust. 6, 7, 8 otrzymują odpowiednio numery 11, 12, 13.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Mieloch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »