| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/223/13 Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 16 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Gminy w Wierzbinku uchwala co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Określa się szczegółowe zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, realizowane przez:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorców

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym, na terenie gminy Wierzbinek.

2. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji celowej z budżetu gminy.

§ 2. Brak treści

1. Wysokość środków na dotacje w każdym roku określana będzie w budżecie gminy przyjętym uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

2. Kwota dotacji na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 60% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).

§ 3. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwany regulaminem przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wierzbinek.

§ 4. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie zasady dofinansowania określone w niniejszej uchwale obowiązują do 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek


Elżbieta Walicka


Załącznik do Uchwały Nr XXV/223/13
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do uchwały XXV.223.13

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »