| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Ryczywół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz.567, z 2013r. poz.153) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami z 1998r. Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz.136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 123, poz. 1353, z 2009r. Nr 92, poz.753.), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Ryczywół zgodnie z opisem: W polu czerwonym głowa wołu czarna, z rogami srebrnymi i z kolcem w nozdrzach (kółkiem) srebrnym.

2. Wizerunek herbu przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustanawia się flagę Gminy Ryczywół zgodnie z opisem: Poziomy płat materii o proporcji boków 8:5, umieszczony krótszym bokiem do drzewca, składające się z trzech pionowych pasów ( stref ): lewego - białego o szerokości 1/3 płata, środkowego czerwonego o szerokości 2/3 płata, oraz prawego - białego o szerokości 1/3 płata. Na środku płata czerwonego umieszczone jest godło Gminy Ryczywół.

2. Wizerunek flagi przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustanawia się pieczęci urzędowe z godłem Gminy i majuskułowym napisem otokowym: RADA GMINY RYCZYWÓŁ, GMINA RYCZYWÓŁ, WÓJT GMINY RYCZYWÓŁ zgodne z opisem: napisy rozdzielone są za pomocą sześciopromiennej ażurowej gwiazdy heraldycznej. Typ czcionki - Times New Roman CE. Otok zewnętrzny ciągły. Średnica pieczęci wynosi 35 mm.

2. Wizerunek pieczęci przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Herbu Gminy używają organy i jednostki organizacyjne Gminy Ryczywół.

2. Herbu mogą używać także inne osoby i jednostki organizacyjne, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy.

3. Wójt może udzielić zgody na używanie herbu w szczególności na: wydawnictwach i drukach reklamowych, promocyjnych, stronach internetowych, winietach gazet i czasopism, budynkach, ubiorach, urządzeniach i przedmiotach - jeżeli służą promocji Gminy Ryczywół, organizacji lub przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy albo mających znaczenie dla rozwoju Gminy Ryczywół.

4. Zabrania się używania herbu dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

5. Herb należy eksponować w sposób estetyczny, w sposób zapewniający poszanowanie jego czci.

6. Herb może być używany tylko w formie określonej niniejszą uchwałą. Dopuszczalne jest używanie herbu w formie wydruków (druków) dwubarwnych z zastosowaniem skali odcieni i w formie znaków wodnych lub tła.

7. Udzielając zgody na używanie herbu odpowiednio Wójt może określić szczegółowe warunki jego używania.

8. Organ, który udzielił zgody na używanie herbu może tę zgodę cofnąć, jeżeli herb jest używany niezgodnie z niniejszą uchwałą lub warunkami określonymi przy udzielaniu zgody.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/199/2013
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Herb Gminy Ryczywół

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/199/2013
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Flaga Gminy Ryczywół

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/2013
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Pieczęci Gminy Ryczywół


Uzasadnienie

Zgodnie z art.3 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach wzory symboli jednostek samorządu terytorialnego ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną.

W 2010 roku Wójt Gminy Ryczywół zlecił wykonanie opracowania heraldyczno - leksykologicznego symboli Gminy tj. herbu, flagi i pieczęci. Po opracowaniu wstępnych projektów poszczególnych symboli zostały one przedstawione radnym po czym wybrany projekt został przesłany do Komisji Heraldycznej celem zaopiniowania. Po dwukrotnych uzupełnieniach Komisja Heraldyczna Uchwałą nr 146-1738/O/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Ryczywółwyraziła opinię pozytywnąw sprawie herbu i flagi oraz Uchwałą nr 52-1738/O/2013

z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie projektów pieczęci gminy Ryczywółwyraziła opinię pozytywną.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »