reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/235/13 Rady Gminy Dobrzyca

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "1) Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. do Urzędu Gminy Dobrzyca. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust 2 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrzycy pisemnie lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularzy platformy ePUAP lub formularzy elektronicznych udostępnionych na stronach internetowych Urzędu Gminy Dobrzyca.

2) Dane zawarte w wypełnionych deklaracjach elektronicznych przesyłane są za pomocą bezpiecznych protokołów teleinformatycznych zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

3) Deklaracje złożone drogą elektroniczną winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub w inny sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację deklarującego i niezmienialność (integralność) składanej deklaracji".

2) Wykreśla się § 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

do uchwały nr XXXV/235/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 228), wypełniając dyspozycję art. 6n ust. 1 ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Witalis Półrolniczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama