reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Zdunach

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Zduny oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów i ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) i art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 , poz. 13 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Zduny, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zduny - zgodnie z wykazem przystanków stanowiących załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zduny udostępnionych operatorom i przewoźnikom w treści stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zduny udostępnionych operatorom i przewoźnikom w wysokości 0,05 zł. za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdunach


mgr Zdzisław Malec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/192/2013
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Zduny - Powiat krotoszyński.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/192/2013
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zduny.


Uzasadnienie

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem 1 marca 2011r. stanowi, iż do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego - właściwej jednostki samorządu terytorialnego należy m.in. określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów i ustalenie stawek za korzystanie z nich.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz ustalenie warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy stawka opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców ustalana jest w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama