| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Baranów

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594)oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.1356) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że stałe punkty sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości bliższej niż 20 m licząc po najkrótszej linii dojścia zgodnie z przepisami ruchu drogowego od głównych wejść następujących obiektów:

- szkół, przedszkoli oraz placów zabaw,

- urzędów,

- obiektów kultu religijnego,

- ogrodzonych placów szkolnych, boisk oraz obiektów sportowych,

- ośrodków szkolno - wychowawczych,

- placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (internaty),

- domów dziecka oraz matki i dziecka,

- schronisk dla nieletnich, obiektów pogotowia opiekuńczo - wychowawczego, policyjnych izb dziecka,

- schronisk i noclegowni dla bezdomnych,

- dworców kolejowych i autobusowych,

- kąpielisk i zalewów.

§ 2.

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na boiskach sportowych i innych obiektach podczas szkolnych zawodów sportowych.

§ 3.

Zezwala się na dalszą sprzedaż napojów alkoholowych w już istniejących punktach sprzedaży, które nie odpowiadają warunkom z §1.

§ 4.

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w:

- sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych,

- wydzielonych stoiskach w innych placówkach handlowych.

§ 5.

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, prowadzi się w wyodrębnionych punktach sprzedaży, np. bary, restauracje, kawiarnie. Lokale te powinny spełniać odpowiednie warunki sanitarne oraz estetyczne w sposób gwarantujący kulturalne warunki pobytu.

§ 6.

W każdym punkcie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych musi być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu, a także informacja o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

§ 7.

W miejscu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zabrania się prowadzenia reklamy alkoholu.

§ 8.

Napoje alkoholowe przeznaczone do sprzedaży muszą znajdować się w zamkniętych naczyniach, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr 130/93 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Baranów oraz uchwała Nr XX/133/97 Rady Gminy w Baranowie z dnia 21 lutego 1997r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 11.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »