reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/430/13 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/381/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w kwocie 83.703.832,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie - 77.180.993,07 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie - 6.522.839,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.",

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 562.037 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.";

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu w kwocie 87.536.714,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 71.624.910,07 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 15.911.804,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.",

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań

jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 602.245 zł z tego zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku

2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.",

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013, zgodnie z

załącznikiem Nr 6 .";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

z tego:

1) przychody w wysokości - 3.539.858 zł,

2) koszty w wysokości - 3.512.918 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - 5.688.996 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - 3.925.838 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.";

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w § 14 oraz z wolnych środków z roku ubiegłego przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 475.174 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.000 zł,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 68.418 zł.";

6) § 18 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.561 zł,

2. celową w wysokości 995.063 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
185.573 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości - 148.059 zł,

3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 661.431 zł,";

7) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów na 2013 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

8) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków na 2013 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 6 "Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

11) załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Woźniakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/430/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/430/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/430/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/430/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/430/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama